T-PROFI – Vybírám střední

t-profi

Talenty pro firmy – T- profi

odborná technická soutěž v sestavování polytechnické stavebnice

Soutěž pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje od roku 2016. Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, technické zručnosti a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti průmyslové výroby. Probíhá v celé České republice s mezinárodním přesahem.

Cíle soutěže

  • ojedinělou formou zvyšovat zájem mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese
  • posílit dlouhodobou kampaň podpory technických oborů na krajské úrovni
  • zlepšit propagaci a medializace oborů technického směru
  • zvýšit image těchto oborů a přilákat nadané žáky

Nedílnou součástí je ukázka spolupráce a předávání zkušeností. Spolupráce v rámci týmu, spolupráce škol a firem a v neposlední řadě i spolupráce mezigenerační.

Aktivní zapojení firem

v soutěžních týmech umožňuje přímé předávání často unikátních znalostí a zkušeností kvalifikovaných techniků, kteří své povolání vykonávají v zapojených společnostech. Zástupce zaměstnavatele má v týmu roli vedoucího – odborného konzultanta při sestavování soutěžního modelu. Kromě zapojení v týmu se zaměstnavatelé často podílí na realizaci soutěží poskytnutím prostor a zorganizováním prohlídky firmy s cílem dostat se přirozenou formou do povědomí mladých soutěžících, kteří se v budoucnu mohou rozhodnout pro atraktivní technické obory zastoupené právě v těchto firmách.

Soutěžní tým

1 zástupce firmy – vedoucí týmu
3 žáci 5. ročníku základní školy
3 žáci 2. ročníku střední školy
1 pedagog

Princip a hodnocení soutěže

Týmy sestavují model ze součástek polytechnické stavebnice připravené speciálně pro tuto soutěž. V daném časovém limitu musí tým sestavit funkční a pohyblivý model zařízení s důrazem na přesnost montáže a dodržení všech stanovených technických parametrů.
Odborná porota hodnotí čas, kvalitu a předepsané technické detaily. Důraz je kladen na přesnost a dodržování technického návod. Důležitá je rovněž schopnost práce v týmu, rozdělení úkolů a jejich plnění.

Průběh soutěže

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje pořádá okresní kola a krajskou soutěž jejíž vítěz reprezentuje náš kraj v celostátním kole. Celorepublikové kolo zajišťuje Hospodářská komora České republiky s cílem podpořit zájem mládeže o technické a řemeslné obory, zkvalitňování polytechnické výuky na ZŠ i SŠ a přípravu mládeže pro profese Průmyslu 4.0. Více o celorepublikové soutěži ZDE ».

Ročník 2023

Okresní kola

okres Náchod: Wikov MGI a.s., Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, ZŠ a MŠ Hronov
okres Jičín: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Základní škola Nová Paka, Husitská 1695
okres Hradec Králové: Bühler Motor s.r.o., SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové, ZŠ Štefcova, Hradec Králové
okres Rychnov nad Kněžnou: SV METAL spol. s r.o, Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, ZŠ a MŠ Albrechtice n.O.
okres Trutnov: TE Connectivity Trutnov s.r.o., Střední průmyslová škola Trutnov, Základní škola Svoboda nad Úpou
okres Świdnica: SONEL S.A., Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
okres Świdnica: AMS Sp. z o.o., Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
okres Hradec Králové: Trans Logistic CZ s.r.o., Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, ZŠ Hlušice

Krajské kolo

20. 10. 2023 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis – součást Prezentace středních škol a zaměstnavatelů
– vítězný tým postupuje do celorepublikového kola

Celorepublikové kolo

jaro 2024 Praha

T – profi v číslech

448 soutěžících se zúčastnilo soutěží v Královéhradeckém kraji
56 týmů
25 různých zaměstnavatelů
19 různých základních škol
11 různých středních škol
1 vítězství v celorepublikové soutěži

Přeshraniční dopad

Soutěž díky projektu Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí znají i polské děti. Od roku 2018 se účastní soutěží v našem kraji a uspořádali soutěž v polské Kudově. V roce 2019 se polský tým zúčastnil celorepublikového kola.

Výsledky

Celorepublikové kolo – tým Královéhradeckého kraje
2023 – 6. místo – Stueken s.r.o. – SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové – ZŠ Štefcova, Hradec Králové
2022 – 4. místo – SQS Vláknová optika a.s. – SŠSE Nová Paka + ZŠ Komenského Nová Paka
2021 – nekonalo se z důvodu kovidové pandemie
2020 – 2. místo – ZPA Smart Energy a.s. + SPŠ Trutnov + ZŠ Komenského, Trutnov
2019 – 2. místo – Stueken s.r.o. – SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové – ZŠ Štefcova, Hradec Králové
2018 – 5. místo – ZVU Strojírny a.s. – SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové – ZŠ Štefcova, Hradec Králové
2017 – 2. místo – ZVU Strojírny a.s. – SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové – ZŠ Štefcova, Hradec Králové
2016 – 1. místo – Stueken s.r.o. – SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové – ZŠ Štefcova, Hradec Králové

2016-tprofi2017-tprofi2018-tprofi2019-tprofiT-PROFI 2022

Další fotografie z jednotlivých ročníků naleznete v sekci Propagace/Fotogalerie