Doprovodné akce | Vybírám střední

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

soutěž TALENTY PRO FIRMY

Cílem soutěže je propagovat příklady dobré praxe ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.

Krajské kolo

 

Co akce nabízí a proč se zapojit?

Zaměstnavatelé Základní a střední školy
 • postupy a dovednosti ověřované v rámci soutěže vycházejí z aktuální praxe v konkrétních technických profesích
 • zaměstnavatel má možnost prezentovat společnost a zejména konkrétní profese
 • zástupce zaměstnavatele se přímo zapojuje do akce
 • rozvoj jemné motoriky
 • podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání
 • propojení odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby
Proč všichni společně?

 • ukázka mezigenerační spolupráce nad společným zadáním v rovině žák ZŠ – SŠ zaměstnavatel
 • posilování kreativity, podnikavosti všech zapojených účastníků
 • prohlubování spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
 • podpora zájmu o technické obory

 

Princip soutěže

 • Soutěží smíšené 8-i členné týmy: 3 žáci ZŠ + 3 studenti SŠ + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pracovník
 • V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce.
 • Vybrané disciplíny si vyzkouší i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní.
 • Všechny absolvované disciplíny jsou vyhodnocovány porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií.

 

Cílové skupiny akcePovinní soutěžní účastníci (8-členné týmy) = zaměstnavatel / SŠ /ZŠ:

 • Hlavní účastníci – žáci 2. stupně 5. třídy ZŠ a studenti 2. ročníků SOŠ v podobě smíšených týmů (3 ZŠ+3SPŠ)
 • Vedoucí soutěžních týmů – zástupce zaměstnavatele – mistři odb. výcviku (1os/1 sout. tým)
 • Koordinátoři soutěžních týmů – pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol s profilací odborného zaměření (1 os/1 sout. tým)

Nesoutěžní účastníci soutěže:

Porota hodnotitelů – zástupci resortních partnerů (MŠMT, MPO, GŘUP, MPSV), kariéroví poradci, pracovníci úřadů práce, zástupci firem

Další nesoutěžní účastníci soutěže:

Laická i odborná veřejnost –zástupci kraje, média, zapojené školy, zástupci cechů atp….

Další doprovodné akce

NAHORU